ข่าวประชาสัมพันธ์
*** ระบบกรอกใบสมัครใช้งานได้แล้วครับ ***

การรับนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกอ่านรายละเอียด
สมัครวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
สอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น.*** สำหรับนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ***
ทางโรงเรียนได้เปิดรับ 2 ประเภท จำนวน 10 คน
1. ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล รับ 9 คน
2. ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ รับ 1 คน
สมัครวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2561
สอบปฏิบัติคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น.