ข่าวประชาสัมพันธ์
*** ระบบกรอกใบสมัครใช้งานได้แล้วครับ ***

ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      1. ห้องเรียน English Program : EP คลิก
      2. ห้องเรียน Content Language Integrated Program : CLIP คลิก


ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      1. ห้องเรียนพิเศษ MEP วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
      2. ห้องเรียนพิเศษ MEP ศิลป์ - ภาษา
คลิก